News

गृह सचिवद्वारा सशस्त्र प्रहरी बल¸नेपालको विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयको भ्रमण सम्पन्नत