३ दिने “Rafting and River Crossing Techniques” तालिम समापन

नेपाल प्रहरीको युक्ति महाविद्यायलय, जर्गाह नवलपरासीमा संचालन भई रहेको “प्रहरी विशेष कला तथा कारवाही (कमाण्डो) तालिम” का प्रशिक्षार्थीहरुलाई विपद् व्ययवस्थापन तालिम शिक्षालयमा मिति २०७७/१२/०८ गते देखी संचालन भएको ३ दिने “Rafting and River Crossing Techniques” सम्बन्धी अनुशिक्षण तालिम शिक्षालयका समादेशक सशस्त्र प्रहरी बरिष्ट उपरिक्षक कालिदास धौवजीको प्रमुख आथित्यमा मिति२०७७/१२/१० गते समापन भएको ।