सि.सं. ३७ विपद् व्यवस्थापन तालिमको अन्तिम प्रवचन तथा दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रम समापन